Metale

Wykrywacz metali jest to urządzenie, które wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną do wykrywania metali, zarówno w różnorodnych obiektach, jak i pod ziemią. Jeżeli znajduje się w pobliżu celu, obecność zostanie rozpoznana poprzez głośny dźwięk wytwarzany przez wykrywacz (im bliżej metalu, tym głośniejszy) albo przez drganie igły we wskaźniku. Istnieją również detektory statyczne, np. w więzieniach lub lotniskach.

Myślę, że zanim przejdziemy do dalszego rozpisywania się na temat takich wykrywaczy metalów: https://ostry-sklep.pl/wykrywacze-metali warto by było wspomnieć co nieco o samym zjawisku indukcji elektromagnetycznej, które oznacza wzbudzanie prądu elektrycznego w obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym. Prąd elektryczny powstający w zamkniętym obwodzie nazywa się prądem indukcyjnym.

wykrywacz metali marki fisher

Kierunek prądu indukcyjnego określa reguła Lenza, która mówi, że prąd indukcyjny w obwodzie ma zawsze taki kierunek, że jego własne pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie, dzięki której powstał.

Jednym ze sposobów wzbudzania prądu indukcyjnego jest wsuwanie i wysuwanie magnesu ze zwojnicy. Wskazówka miernika odchyli się, pokazując wartość natężenia przepływającego prądu.

Wykrywacze metalu mają przeróżne zastosowania. Najpopularniejsze z nich to poszukiwania niewybuchów, badania archeologiczne, jak również identyfikowanie przebiegu instalacji w ziemi lub wyszukiwanie przewodów elektrycznych w ścianach. Zastosowania te nie pozostawiają nam wątpliwości. Myślę, że wszyscy uznaliby wykrywacz metali za bardzo potrzebne urządzenie.