Zgłoszenia, informacje i kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa w Konwencie Survival & Outdoor

Osoby chcące zgłosić swoje uczestnictwo, prosimy wypełnienie formularza

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ewentualnie o przesłanie poniższych informacji na adres
(WOLIMY ABYŚ UŻYŁ FORMULARZA…. serio )
email: zgloszenia@konwentsurvival.pl

Wymagane informacje:

  • Imię i Nazwisko (oraz ew. ksywka)
  • Rok urodzenia
  • Miejscowość (skąd przyjeżdżasz?)
  • Nr telefonu i adres email do kontaktu
  • Ew. dane do faktury (jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT)
  • Ew. imię i nazwisko niepełnoletniego Uczestnika powyżej 10 r.ż. którego opiekunem będziesz (Imię, Nazwisko, wiek)
  • Ew. liczba i imiona dzieci do 10 roku życia, które podlegają zwolnieniu z opłaty (imię i wiek)
  • Ew. Skąd dowiedziałaś/eś się o Konwencie, skąd możemy Cię znać? Np. grupa FB , forum (np. reconnet.pl), portal tematyczny, byłeś uczestnikiem wcześniejszych Konwentów, inne znaki szczególne.

(Organizator nie wykorzystuje danych osobowych do celów innych, niż organizacja Konwentu i zapewnienie wszystkich niezbędnych informacji i wsparcia dla Uczestników. Po zakończeniu Konwentu, dane osobowe nie będą w żaden sposób wykorzystywane i przechowywane.)

UWAGA! W konwencie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, lub uczestniczące w nim wraz z pełnoletnim opiekunem.

Opłaty

Wysokość opłaty za uczestnictwo w Konwencie Survival wynosi 80 zł brutto (w tym 23% VAT)

Dzieci do 10 roku życia są zwolnione z opłaty za uczestnictwo
(maksymalnie dwoje dzieci na jednego dorosłego opiekuna)

 Nie obowiązują żadne inne zniżki, rabaty, taryfy specjalne. Wszyscy Uczestnicy powyżej 10 r.ż. wnoszą jednakową opłatę.

FORMA i TERMIN PŁATNOŚCI:
Wpłaty opłaty za uczestnictwo dokonuje się poprzez wpłatę na konto bankowe. W szczególnych przypadkach (ustalonych wcześniej z Organizatorami) dopuszczalne jest uiszczenie opłaty na miejscu Konwentu Survival & Outdoor (Patrz uwagi odnośnie terminu płatności poniżej).

Ostatecznym terminem płatności jest dzień 09.09.2017. Po tym terminie również można dokonywać zgłoszeń, jednak Organizatorzy nie gwarantują, że osoby zgłoszone po terminie będą mogły korzystać z wszystkich przywilejów uczestnika. Szczególnie dotyczy to wyżywienia!

Dane do przelewu:

Kwota: 80zł
MBank: 53 1140 2004 0000 3302 5014 9167
Jacek Straszak, ul. Legionów Polskich 5/14 32-700 Bochnia
Tytułem: Konwent 2017, Imię Nazwisko (lub imiona i nazwiska, jeśli zgłaszane jest więcej osób jednocześnie)

Rezygnacja

Do końca terminu płatności (09.09.2017), można złożyć rezygnację z uczestnictwa i otrzymać zwrot opłaty. Rezygnacje złożone po tym terminie, będą rozpatrywane jedynie w szczególnych okolicznościach – w razie potrzeby, prosimy o kontakt. Potrącamy koszt przelewu – czyli 1zł. O rezygnacji prosimy informować telefonicznie lub poprzez email (podane poniżej).

Co gwarantuje zgłoszenie i opłata za uczestnictwo?

Poprawnie dokonane zgłoszenie i opłata, gwarantują uczestnikowi:
– Wstęp na teren Konwentu Survival & Outdoor
– Możliwość uczestnictwa we wszystkich atrakcjach przewidzianych w ramach Konwentu
(w programie mogą pojawić się zajęcia fakultatywne „dla chętnych” wymagające dodatkowej opłaty u ich organizatora)
– Dwa ciepłe posiłki (w sobotę i niedzielę w porze obiadowej)
– Miejsce na polu namiotowym lub w Dworze – w warunkach „podłoga schroniskowa. W Dworze będą również wyznaczone pomieszczenia do rozwieszenia hamaków.
– Dla osób chcące nocować w nieco spokojniejszych warunkach (ciszej i z dala od głównej imprezy) – do dyspozycji podłoga w gminnej świetlicy oddalonej o ok. 500m od Wieży.
– Dostęp do sanitariatów, prysznicy, wody i prądu
– Miejsce parkingowe

Dla wygodnickich

Uczestnicy pragnący przyjechać z małymi dziećmi, lub wymagający większego komfortu niż ten na polu namiotowym, lub dworskiej podłodze – mogą wynająć miejsce noclegowe w okolicznych agroturystykach.

 

Kontakt z organizatorami:

JacekJacek Straszak
tel.: 792 754 107 ; email: jacek@konwentsurvival.pl

 

DarekDariusz Hajduk
tel.: 603 500 094 ; email: darek@konwentsurvival.pl

Jedno przemyślenie nt. „Zgłoszenia, informacje i kontakt

Możliwość komentowania jest wyłączona.